Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zaměření naší mateřské školy

 

- šťastné a spokojené děti - radostně a v klidu si prožít roky v mateřské škole
- spokojené rodiče - spolupráce s rodiči
- umožnit dětem poznávat různorodé a zajímavé činnost
- individuální přístup s respektováním potřeb jednotlivých dětí
- umožňovat dostatek pohybu
- pomoc dětem při adaptaci v MŠ
- bezproblémový přechod dětí do ZŠ

 

Cíle naší mateřské školy

Při plnění rámcových cílů vzdělávacího programu
rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
Vycházíme ze splnění základních lidských potřeb:
Fyziologické potřeby - potřeba pohybu, odpočinku, jídla, pití
Potřeba bezpečí - jasná pravidla dětem známá a srozumitelná, mít možnost říci ne, vyjádřit i své negativní pocity.
Potřeba lásky, náklonnosti, sounáležitosti - při činnostech s dětmi využívat fyzického kontaktu ( pohlazení, pochování, objetí, aj. )
Potřeba úcty, sebeúcty, přijetí, uznání - chovat se k dětem jako k bytostem, které mají svou hodnotu už nyní
Potřeba seberealizace - naplnit a nepromarnit vše dobré, co v dítěti je

Vzdělávací obsah -  Protože vše okolo předškolního dítěte by mělo mít přirozený průběh, dohodli jsme se na integrovaných blocích, které jsou v souladu s přírodním rokem.

 

pokračování