Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oblast výchovně vzdělávací:


krása přírody - zkrášlujeme nejbližší okolí


poznáváme obec a její dominanty


objevujeme okolní krajinu


pečujeme o zahradu


třídíme odpad


pořádáme výlety po okolí


krása mezilidských vztah - aktivně trávíme volný čas


učíme se toleranci a spolupráci


učíme se sebehodnocení a zodpovědnosti za své chování


vytváříme ovzduší vzájemné důvěry


respektujeme jedinečnost a zranitelnost jedince


pomáháme slabším a hendikepovaným


krása mluveného projevu - pečujeme o děti s vadou řeči


vyhýbáme se vulgarismum


seznamujeme se s literaturou


vystupujeme na besídkách


hrajeme divadlo


sledujeme divadelní představení

 

zpět