Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní vzdělávací program

 

Motto: pohádka na jaře je ptačím hlasem

            pohádka v létě je zrajícím klasem

                            pohádka na podzim je zlatým listím stromů

                     pohádka v zimě nás vede k teplu domů

 

 

Školní vzdělávací program je dokument, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání dětí v konkrétní mateřské škole. Naše mateřská škola jej rozpracovává v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem a v souladu s obecně platnými právními předpisy. Využíváme všech dostupných metodických zdrojů. Program činnosti naší mateřské školy vychází z potřeb dětí, které do naší mateřské školy docházejí.
Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností a potřeb.
Děti si po celou dobu pobytu v mateřské škole hrají. Hrají si samy, s kamarády, s paní učitelkou. Hra, humor, zpěv, pohyb, cvičení, malování a mnoho další dětské „práce“ dělá naší školu tím, čím má být: prostředím ve kterém se všichni dobře cítí, jsou oceňovány, přijímány s pochopením a láskou. O takovou školu se snažíme a v takové chceme pracovat a žít.
Nabízíme kvalitní standardní i nadstandardní péči o všechny naše děti. Kdo má zájem, může se u nás ještě více rozvíjet v zájmových kroužcích: hudebně pohybovém kroužku, v kroužku aerobicu, ve výtvarném kroužku, ve školičce bruslení,plavání, práce dětí s počítačem , angličtina pro všechny věkové skupiny.

Spolupráce s rodiči se daří, ale budeme se snažit, aby byla ještě otevřenější.
Rovněž věříme, že i spolupráce s dalšími partnery ( př. ZŠ, ZŠU, SPC, PPP....) bude stále více neformální, otevřenější a nesena hlubším zájmem o předškolní výchovu vůbec.
Vstřícný a tvořivý pracovní kolektiv celé školy pokračuje v realizaci programu ve třídách.

 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAM

 

 

„VESELÝ ROK ŠKOLCE“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola, Mariánské Lázně, Na Třešňovce 603

 

 

Platnost od 2017

      

   1.    Identifikační údaje o MŠ

 

 

-   Název školy:

                         Mateřská škola, Mariánské Lázně, Na Třešňovce 603,příspěvková organizace

 

 

-   Zřizovatel,adresa zřizovatele:

                         Město Mariánské Lázně

                         Ruská 155

                         353  30  Mariánské Lázně

 

 

-   Právní forma školy:

                          příspěvková organizace

 -  Ředitel školy:

                          Hana Smetáková

-   Kontakt na zařízení:

                          telefon,pevná linka: 354 625 920

                          mobil: 608 645 562

                          e-mail:  ms-tresnovka@seznam.cz

                          Web: mstresnovka@estranky.cz

-  IČO:                        70997594

 

-   Datum zřízení (založení školy)…..:

                           škola byla založena 02.12.1980

                            zařazení do rejstříku škol  01.01.2000

                           

 -   Součásti školy:

                            mateřská škola - kapacita     56  - třídy 2

                            školní  jídelna  - kapacita     80

 

-    Název programu školy:

                           „ Veselý rok ve školce „

 

- Vydala:             Hana Smetáková – ředitelka školy

 

- Pod číslem jednacím:

                            ŘMŠ 18/2017

 

- Platnost od:       1. 9. 2017

 

- Zveřejnění:        výtiskem přístupným všem rodičům v šatně dětí

                             na webu mateřské školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Charakteristika mateřské školy

 

 

2.1 Velikost školy, počty tříd    

     Jsme dvoutřídní mateřská škola. Dětskou skupinu tvoří děti od dvou do sedmi let. O jejich pohodu se stará čtyřčlenný pedagogický kolektiv, chůva a jedna provozní pracovnice.

Všechny pracovnice naší mateřské školy mají svoji práci rády.

     Integrujeme i postižené děti a jsme rádi, že jim můžeme v počátcích pomoci. Děti se tím učí vzájemné toleranci a přátelství k druhým bez rozdílu toho, jaký kdo je. Toto bohatství mezilidských vztahů zůstane dětem na celý život.

     Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností a potřeb.

     Děti si po celou dobu pobytu v mateřské škole hrají. Hrají si samy, s kamarády, s paní učitelkou. Hra, humor, zpěv, pohyb, cvičení, malování a mnoho další dětské „práce“ dělá naší školu tím, čím má být: prostředím ve kterém se všichni dobře cítí, jsou oceňovány, přijímány s pochopením a láskou. O takovou školu se snažíme a v takové chceme pracovat a žít.

     Nabízíme kvalitní standardní i nadstandardní péči o všechny naše děti. Kdo má zájem, může se u nás ještě více rozvíjet v zájmových kroužcích: hudebně pohybovém kroužku, v kroužku aerobiku, lyžařském kurzu, ve školičce bruslení nebo plavání pro nejstarší děti.

     Ve vzdělání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání, velký důraz klademe na podporu zdravého fyzického vývoje dětí zařazováním dostatečného množství pohybových aktivit.

     Spolupráce s rodiči se daří, ale budeme se snažit, aby byla ještě otevřenější.

 Rovněž věříme, že i spolupráce s dalšími partnery ( př. ZŠ, ZŠU, SPC, PPP...) bude stále více neformální, otevřenější a nesena hlubším zájmem o předškolní výchovu vůbec.

     Vstřícný a tvořivý pracovní kolektiv celé školy pokračuje v realizaci programu ve třídách.

 

2.2  Charakter budovy, okolí školy

     Naše mateřská škola je umístěna v pěkném prostředí. Budova byla postavena k tomuto účelu  v roce 1979. Je to typizovaná panelová budova pavilónového typu. Jejím bohatstvím jsou prostorné prosluněné třídy a rozlehlá zahrada obklopena zelení.

     Přilehlá prostorná zahrada skýtá dětem dostatečné množství volného pohybu. Je vybavena dřevěnými zahradními prvky, které děti využívají při svých hrách  a pohybových aktivitách. Velké pískoviště umožňuje dětem dostatečné množství tvořivých her s pískem. Dále je zahrada vybavena altány pro hru dětí, i pro ukládání nářadí, koloběžek a ostatních hraček, novým multifunkčním koutkem s možností otužování dětí, hřištěm pro míčové hry, houpačkou „hnízdo“ nebo prolézacím domečkem.

     Dostatečné velké prostory tříd umožňují vytváření pracovních center i míst pro odpočinek, nebo rušnější pohybové aktivity. Podle finančních možností se snažíme postupně obměňovat zastaralé zařízení a dotvářet prostředí tak, aby bylo příjemné pro všechny, kteří zde pobývají.

     Byla provedena výměna a doplnění interiéru novým nábytkem (nábytková sestava „Hrad“,   domeček +pódium). Ve třídách byly zakoupeny nové dřevěné, barevné židličky. Třídy byly vybaveny novými televizory do ložnic. Materiálně technické podmínky jsou dobré.

    

 

 

 

 

3. Podmínky vzdělávání

 

3.1 Věcné podmínky

 

Mateřská škola sídlí v budově pavilonového typu. Její technický stav je dobrý. Budova je přízemní, uvnitř bezbariérová.

     V hospodářském pavilonu se nachází školní kuchyň s veškerým příslušenstvím, ředitelna, sborovna, kabinet, prádelna, sušárna a sklady.

V I. pavilonu nalezneme 1. třídu, šatnu pro děti, hernu, která slouží zároveň jako ložnice                

 (s rozkládáním lehátek), kabinet pomůcek, šatnu zaměstnanců, hygienická zařízení pro děti.

 Ve II. pavilonu se nachází 2. třída. Pavilony jsou totožné.

     Přilehlá prostorná zahrada poskytuje dětem dostatečné množství volného pohybu. Je vybavena novými zahradními prvky, které mohou děti využívat při svých hrách a pohybových aktivitách.

     Kuchyň mateřské školy je prostorná v provozu je od r. 1980. Vybavení kuchyně se neustále  modernizuje a doplňuje.

     Mateřská škola má přiměřeně velké prostory, dětský nábytek, tělocvičné nářadí a zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná, bezpečná. Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je velmi dobré, dle finančních možností obce. Hračky jsou  umístěny tak,aby je děti dobře viděly a aby si je mohly samy brát a samy ukládat

Podmínky pro zacházení s majetkem a zařízením  ze strany dětí jsou zařazeny                ve Školním řádu i v pravidlech třídy.

Paní učitelky ve třídách seznámí děti se zacházením s hračkami a ostatním majetkem. Dbají na šetrné zacházení s hračkou, pečlivý úklid hraček.

     Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům a veřejnosti.

 

3.2   Životospráva

 

Životospráva:

     Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných norem.

Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů.

Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v mateřské škole. Při pitném režimu podáváme ovocné čaje, džusy, vitaminové nápoje, čistou vodu. Nápoje jsou dětem k dispozici v dostatečném množství. Pitný režim je zajištěn i venku na školní zahradě.

Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány tříhodinové intervaly.

Děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Vedeme děti k sebeobsluze při stolování.

 Vedeme děti k pohybovým aktivitám, zejména na čerstvém vzduchu při pobytu venku.

 Denní režim je plánován tak, aby byly vyváženy řízené i spontánní aktivity dětí, reagujeme na nahodilé situace a využíváme je ke spontánnímu učení.

 

 

 

3.3 Psychosociální podmínky:

 

Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a                bezpečně.

Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování        a norem, které jsou ve škole stanoveny.

Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce.

Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí.

Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si.

V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.

Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi.

Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany).

 

Psychohygiena:

     Je zajištěn pravidelný denní řád, který je ale natolik flexibilní, že umožňuje organizace činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiné přírodní překážky (mráz pod -10 stupňů, náledí, silný vítr, déšť, inverze, apod.).

Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale v rámci možností i v MŠ.

Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování.

Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají možnost kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy.

Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim.

 

3.4    Organizace chodu mateřské školy

 

      Denní řád je dostatečně pružný, uplatňujeme individuální přístup při adaptaci nově přijatých dětí.

Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělání.

     Ve třídě, kde jsou mladší děti, pomáhají v organizaci (šatna, oběd, pobyt dětí venku, ukládání k odpočinku) chůva a školnice.

Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu.

Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené pohybové aktivity.

Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých i velkých skupinách.

     Je uplatňován individuální přístup učitelky. Děti mají dostatek prostoru na hru, mají možnost dokončit ji, nebo se k ní později vrátit.                                                                    Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem. Jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky (dostatečné množství pomůcek).

Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídách (maximálně 28), spojování dětí je minimalizováno.

     Od 6.30 do 7.15 hod. se děti scházejí v jedné třídě, poté se rozcházejí do svých tříd.

Při rozcházení se děti v 15.30 opět scházejí v jedné třídě do rozchodu domů. Rodiče jsou dostatečně informováni viditelnou značkou.

     Provoz MŠ je od 6.30 do 16.30  hod. Pracovní doba pedagogů je shodná s provozní dobou.

     Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí děti od jejich zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jim pověřené osobě.

Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu děti mimo území školy za bezpečnost nejvýše:

     a) dvaceti dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších tří let,

     b) patnácti dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 děti od dvou do tří let,

     c) dvanácti dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 postižené děti nebo 1 postižené dítě a 1               dítě od dvou do tří let.

Bezpečnost dětí při pobytu venku je v našich podmínkách zajištěna překrýváním služeb pedagogů tak, aby vždy byly obě učitelky s dětmi venku.

Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupcem dítěte.

Je zajištěna bezpečnost dětí maximálním překrýváním obou učitelek, tzn. velkou část dne pracují s dětmi obě učitelky.

Budova mateřské školy je k zajištění bezpečnosti dětí zamykána. Kdokoliv přijde do MŠ         v tomto časovém rozmezí, musí použít zvonku a vyčkat příchodu personálu.

 

3.5   Řízení mateřské školy

 

     Pravomoci, povinnosti a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Je vytvořen informační systém, a to jak uvnitř, tak navenek.                                                             Ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje zaměstnance do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Svou účastí rozhodují o zásadních otázkách školního programu.

     Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče, zřizovatele, Základní školu, organizace, které zařizují rozličné akce pro děti (Yelow Point, knihovna, Dům dětí, LŠU).

Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, vypracovává Školní vzdělávací program ve spolupráci celého týmu. Kontrolní a evaluační činnost zahrnuje všechny stránky chodu mateřské školy. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci.

     Výchovné a vzdělávací problémy řeší pedagogové s rodiči, nebo zvou ke spolupráci odborníky (logoped, SPC).

 

3.6 Personální a pedagogické zajištění

 

     Všechny pracovnice mateřské školy mají předepsanou kvalifikaci a nebo si jí doplňují.     V učitelském sboru pracují tři učitelky s pedagogickou kvalifikací a dostatečnou pedagogickou praxí, jedna si kvalifikaci doplňuje studiem na Vysoké škole.

Pedagogický sbor funguje dle jasných pravidel – pracovní řád, pracovní povinnosti, pracovní doba.

Vždy a při všech činnostech je zajištěna dětem optimální pedagogická péče.

     Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje a vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání

     Specializované služby, jako je logoped, či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým pedagog není sám dostatečně kompetentní, jsou zajištěny ve spolupráci     s příslušnými odborníky – speciální pedagog (SPC umístěno v naší budově), pediatr, logoped.

 

 

 

Nadstandartní aktivity :

Vedení nadstandartních aktivit  :     aerobik                      -   p. učitelky

                                                         bruslení                     -   p. učitelky

                                                         plavání                      -   p. učitelky

                                                         hudebně pohybový kroužek-  p.uč. 

                                                         projekt se ZŠ   -   ZŠ JIH, p. učitelky  

                                                         lyžařský kurz   -  Yelow Point, p. uč.

 Specializovaná péče:  děti se speciálními potřebami   -  úzká spolupráce s SPC                                                                                                    

                                                                                        

                          logopedická péče  -  Dr. Marešová (zjištění úrovně řeči   

                                                           přímo na škole, spolupráce s rodiči)

                         oční vyšetření dětí   -  na základě zájmu rodičů spolupráce

                                                            s očním stacionářem Cheb

 

 

3.7  Spoluúčast rodičů

     Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých akcí.

Umožňujeme rodičům účastnit se se svým dítětem adaptačního procesu, ale i jindy, vždy po domluvě s učitelkou.

Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje.

     Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání.

     Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, vyvarují se přílišné horlivosti a               poskytování nevyžádaných rad. V případě nestandartních projevů dítěte by měli rodiče respektovat doporučení k odbornému vyšetření dítěte a se závěry tohoto vyšetření seznámit mateřskou školu.

 Rodiče chápeme jako své partnery. Snažíme se, aby mezi zaměstnanci mateřské školy a rodiči panovala oboustranná důvěra, respekt a porozumění, ochota spolupracovat.

 

4.Organizace vzdělávání

 

 4.1 Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd.

     Děti jsou přijímány na základě zápisu do mateřské školy a v případě volných míst po celý školní rok. V každé třídě je maximálně 28 dětí.

     Třídy jsou dvě:          KOŤATA  - děti od 2 let

                                       MEDVÍĎATA   - děti od 4 – 6 let + děti s odkladem  školní docházky

4.2 Charakteristika jednotlivých tříd

      Předškolní vzdělávání probíhá ve dvou třídách současně, ale nezávisle na sobě.

Úkolem pedagogů je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví,

Jeho osobní spokojenost a pohodu. Napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je     k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané.

    Ve třídě „Koťata“ jsou děti vedeny především k sebeobsluze a adaptaci na prostředí MŠ

Děti získávají základní vědomosti, dovednosti a návyky na které se navozuje ve třídě  „Medvíďata.“  V této třídě si pomocí výchovných a vzdělávacích cílů, metod a forem práce rozvíjejí smyslové vnímání, jako základ přirozeného poznávání. Připravují se na vstup do ZŠ

(např. zapojení do výchovně vzdělávacího procesu „Včelička“, který vytváří portfolio dítěte, pomocí něhož je možné sledovat jeho schopnosti, vývoj a nebo stagnaci a včas zachytit  případné problémy. Do projektu se ZŠ  „Ve škole nanečisto“,  jehož úkolem je navázat kamarádství, pomoc mladším kamarádům, nové vztahy, seznámení se školním prostředím, odbourání pocitu nejistoty z neznámého prostředí.                                                                    Je kladen důraz na samostatnost, péči o své zdraví a zdravé sebevědomí dětí.

Kdo má zájem může se ještě více rozvíjet v zájmových kroužcích (viz nadstandardní aktivity).

 

4.3 Vzdělání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné.

Snahou pedagogů je vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti, k učení, komunikaci

s ostatními dětmi a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.

Děti s tělesným postižením:

Pedagog zajistí osvojení specifických dovedností  v rozsahu individuálních možností dítěte,

je zabezpečena možnost pohybu v prostorách školy, jsou vytvářeny podmínky pro náhradní tělovýchovné aktivity, jsou využívány kompenzační pomůcky.

Důležitý je individuální přístup pedagoga.

Děti s poruchami pozornosti a vnímání:

Je zajištěn individuální přístup pedagoga, mateřská škola spolupracuje s SPC a s rodiči

dítěte. Jsou využívány speciální didaktické pomůcky zaměřené na cvičení soustředění pozornosti, prostředí je pro dítě zklidňující, je zajištěn zvýšený bezpečnostní dohled.

Vzdělávání nadaných dětí:

Vytváříme podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. Zajišťujeme realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu 1. – 4. stupně.

 

5. Charakteristika vzdělávacího programu

 Školní vzdělávací program je dokument, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání dětí v konkrétní mateřské škole. Naše mateřská škola jej rozpracovává v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem a v souladu s obecně platnými právními předpisy. Využíváme všech dostupných metodických zdrojů. Program činnosti naší mateřské školy vychází z potřeb dětí, které do naší mateřské školy docházejí.

     Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností a potřeb.

     Děti si po celou dobu pobytu v mateřské škole hrají. Hrají si samy, s kamarády, s paní učitelkou. Hra, humor, zpěv, pohyb, cvičení, malování a mnoho další dětské „práce“ dělá naší školu tím, čím má být- prostředím ve kterém se všichni dobře cítí, jsou oceňovány, přijímány s pochopením a láskou. O takovou školu se snažíme a v takové chceme pracovat a žít.

     Nabízíme kvalitní standardní i nadstandardní péči o všechny naše děti. Kdo má zájem, může se u nás ještě více rozvíjet v zájmových kroužcích: hudebně pohybovém kroužku, v kroužku aerobiku, ve školičce bruslení, lyžování nebo plavání.

     Ve vzdělání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání, velký důraz klademe na podporu zdravého fyzického vývoje dětí zařazováním dostatečného množství pohybových aktivit.

     Spolupráce s rodiči se daří, ale budeme se snažit, aby byla ještě otevřenější.

     Rovněž věříme, že i spolupráce s dalšími partnery ( př. ZŠ, ZŠU, SPC, PPP....) bude stále více neformální, otevřenější a nesena hlubším zájmem o předškolní výchovu vůbec.

     Vstřícný a tvořivý pracovní kolektiv celé školy pokračuje v realizaci programu ve třídách.

Název našeho školního vzdělávacího programu je:

                                     „ Veselý rok ve školce“

   Vzdělávací program je flexibilní, lze jej doplňovat a přizpůsobovat daným podmínkám. Vzdělávací program je plánován s respektováním potřeb a zálib dětí v rámci zvolených vzdělávacích témat. Je dbáno navození psychického klidu a pohody (ranní povídání,

komunikativní kruh k rozvoji řeči a psychického uvolnění ). Organizace výchovně vzdělávacího procesu respektuje individuální a vývojově podmíněné potřeby dětí.

     Vzdělávací cíle byly propojeny s rámcovými cíly a rozděleny do 5ti oblastí ( Dítě s jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět ).

Tímto provázáním cílů a jejich naplňováním se rozvíjí celá osobnost dítěte.

Tyto rámcové a vzdělávací cíle jsou naplňovány za účelem získaných kompetencí.

Na ŠVP navazují plány ve třídách – Třídní vzdělávací programy.

 

5.1 Zaměření naší mateřské školy

- šťastné a spokojené děti – radostně a v klidu si prožít roky v mateřské škole

- spokojené rodiče – spolupráce s rodiči

- umožnit dětem poznávat různorodé a zajímavé činnost

- individuální přístup s respektováním potřeb jednotlivých dětí

- umožňovat dostatek pohybu

- pomoc dětem při adaptaci v MŠ

- bezproblémový přechod dětí do ZŠ

 

5.2 Cíle naší mateřské školy

Při plnění rámcových cílů vzdělávacího programu

 1. rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

 2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

  Vycházíme ze splnění základních lidských potřeb:

 4. Fyziologické potřeby – potřeba pohybu, odpočinku, jídla, pití

 5. Potřeba bezpečí – jasná pravidla dětem známá a srozumitelná, mít možnost říci ne, vyjádřit i své negativní pocity.

 6. Potřeba lásky,náklonnosti, sounáležitosti – při činnostech s dětmi využívat fyzického kontaktu ( pohlazení, pochování, objetí, aj. )

 7. Potřeba úcty, sebeúcty, přijetí, uznání – chovat se k dětem jako k bytostem, které mají svou hodnotu už nyní

 8. Potřeba seberealizace – naplnit a nepromarnit vše dobré, co v dítěti je

   

  6. Vzdělávací obsah

    Mateřská škola Mariánské Lázně, Na Třešňovce pracuje podle  Školního vzdělávacího programu  „ Veselý rok ve školce „

   

  6.1 Integrované bloky

   

 9. Podzim – dráček Podzimníček

 10. Zima – sněhuláček Koulička

 11. Jaro – kuřátko Píp

 12. Léto – skřítek Kapička

   

  1. Vzdělávací oblasti                                             biologická                - dítě a jeho tělo  psychologická          - dítě a jeho psychika

   interpersonální         -  dítě a ten druhý

   sociálně-kulturní      -  dítě a společnost

   enviromentální         -  dítě a svět

    

    

 

6.3 Charakteristika integrovaných bloků

 

Tématický celek:

 Dráček Podzimníček

           

Charakteristika tematického celku:

 • seznámení s prostředím MŠ – třídy, šatny, pracovny, přípravny jídla, zahrada, okolí

 • znalosti svého jména, adresy, název třídy, jména kamarádů, své značky, jména učitelek, rodičů, sourozenců,

 • znát cestu z domova do MŠ a zpět

 • rozvíjení kamarádských vztahů, podporovat zájem dětí dovědět se něco nového o svých kamarádech, o jejich zájmech.

 • poznávání pedagogických a provozních pracovníků.

 • zjišťování úrovně sebeobsluhy a hygienických návyků, poznávání předmětů denní potřeby

 • poznávání služeb spojených s denním životem – obchody a předměty, které se v nich prodávají,

 • osvojování běžných pravidel společenského chování-pozdravit při příchodu i odchodu, poděkovat, omluvit se

 • přijímání pravidel při hře a přivykání základním normám

 • fyzické i psychické vlastnosti lidí, dovednosti, schopnosti, city

 • rozvíjení schopnosti samostatného vyprávění svých zážitků

 • seznámení s denním režimem, časovou posloupností jednotlivých činností v MŠ-ráno, dopoledne, poledne, odpoledne-kdy, co děláme

 • péče o společné hračky a zařízení – šetrné zacházení, úklid
 • pozorování sklizně na polích, v zahradách, seznámení s plody stromů a keřů, význam ovoce a zeleniny

 • pozorování a dělení podzimního ovoce podle daného kritéria, popis a hygienické návyky spojené s jeho požíváním

 • sledování změn v přírodě – odlet ptáků do teplých krajin, příprava zvířat na zimu

 • změny počasí – důležitost oblékání

 • charakteristické rysy podzimní přírody

 • rozdíly mezi listnatými a jehličnatými stromy

 • zvyky a obyčeje spojené s podzimem

 • proč vznikají kaluže, chladný déšť, studený vítr

 • možnost vytváření kalendáře počasí a přírody

 • posilování zvídavosti, zájmu, radosti z objevování

 • matematické a prostorové pojmy – geometrické tvary, počet, velikosti, polohy –draků, vlaštovek, listí (tvary a barvy)

 

Záměry tematického celku:

Navodit radostnou atmosféru ve třídě, těšit se na společný pobyt dětí v mateřské škole, na společné zážitky. Utvářet pěkné vztahy mezi sebou navzájem, posilovat prosociální chování v dětské herní skupině, poznávat kamarády. Začínat rozlišovat různé formy jednání a získávat postupně stále větší samostatnost v chování. Usnadnit dětem poznávání, že jsme každý

součástí lidské společnosti, která se řídí určitými pravidly. Podporovat utváření pozitivních vztahů dětí a dospělých, pozitivní tolerance se všemi odlišnostmi. Uvědomovat si sociální vazby, přátelství, příbuzenství v širší míře a uznávat je jako formu organizace, ve které je třeba volně spolupracovat a navazovat konstruktivní vazby.

Osvojovat si jednoduché poznatky o přírodě a jejich proměnách. Sledovat charakteristické rysy podzimního období, péče o své okolí. Rozvíjet zručnost s různým přírodním materiálem. Chápat některé vztahy mezi prvky nejbližšího přírodního a sociálního prostředí. Seznamovat se s některými kulturními projevy, zvyky a tradicemi důležitými pro nejbližší okolí.

 

Kompetence k učení:

soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Kompetence k řešení problémů:

všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

Komunikativní kompetence

průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

Sociální a personální kompetence

napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

Činnostní a občanské kompetence

zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

 

Tématický celek:

Sněhuláček Koulička

 

Záměry tematického celku:

Příprava společných slavností, seznamovat se s tradicemi vánočních svátků. Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a vyjadřovat je. Uvědomovat si citovou vazbu k rodinným příslušníkům a k lidem kolem nás. Chápat některé vztahy mezi prvky nejbližšího přírodního a sociálního prostředí. Seznamovat se s některými kulturními projevy, zvyky a tradicemi důležitými pro nejbližší okolí.

 

Charakteristika tematického celku:

 • pozorování přírody, její estetické vnímání, ochrana, poučení, proč ji neničit

 • pozorování změn, ke kterým dochází v přírodě vlivem člověka v kladném i záporném smyslu

 • chápat společenské role – dítě – rodič – učitelka

 • příprava na advent, vánoce, zvyky, obyčeje

 • příprava oslav svátku sv. Mikuláše

 • posilování lásky k rodině, kamarádům, lidem

 • rozvíjení citu pro krásu a tvořivost

 • spoluprožívání radosti ze společné přípravy na vánoční svátky

 • seznamování s výtvarnými technikami, výzdoba MŠ, výroba vánočních ozdob, dárků, pečení vánočního cukroví,

 • příprava vánoční besídky, vánoční písně, koledy

 • četba zimní pohádky –Sněhová královna

 • zacházení se svíčkami, důležitost bezpečného zacházení, přítomnost dospělého, prevence vzniku požáru

 • přání svým blízkým, kamarádům- co jim přejeme dobrého

 • upevňování pocitu štěstí a spokojenosti (víra), společné prožívání ván. svátků v rodině, ve skupině dětí (ve třídě)

 • vánoční nadílka zvířátkům, zdobení stromku v přírodě ovocem a zeleninou pro zvěř

 • odkud se vzalo uhlí – vznik, účel, význam

 • charakteristické znaky zimy-sníh, mráz, tvoří se led, fouká ledový vítr, sněhové bouře

 • kalendář počasí a přírody

 • zimní oblečení, chránit se před chladem

 • seznámení s nemocemi charakteristickými pro období zimy

 • zvířata a ptáci v zimě, péče o ně, jak ve městě, tak v lese

 • prožívání zimních radovánek se sněhem, vlastnosti sněhu ledu- nebezpečí uklouznutí, význam posypu na cestách a chodnících

 • přípravy jednoduchých pokusů – zamrzání vody, tání ledu, sněhu

   

   

  Kompetence k učení:

  klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

   

  Kompetence k řešení problémů:

  problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost

   

  Komunikativní kompetence

  dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

   

  Sociální a personální kompetence

  napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

   

  Činnostní a občanské kompetence

chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

 

Tematický celek:

 Jaro – kuřátko Píp

 

Záměry tematického celku:

Všímat si nového života v přírodě, lidových tradicí a zvyků, rozvíjet tvořivost, správně používat materiály. Poslouchat lidové písně, učit se je. Chápat obsah lidových pohádek, říkanek, koordinovat pohyby těla, získávat obratnost v pohybech. Poznávat a popisovat části rostlin a jejich životní cyklus. Cítit odpovědnost za péči o rostliny. Správně tvořit jednoduché věty, pojmenovávat různé jevy, poznávat tvary, barvy v přírodě, procvičovat vizuální a motorickou koordinaci.

 

Charakteristika tematického celku:

 • změny v počasí, probouzení přírody

 • srovnávání ročních období

 • příprava půdy pro jarní setí, sázení, růst rostlin, péče o ně

 • pozorování rostlin, jejich částí, senzorických vlastnost (tvar, vůně, barva)

 • pozorování vztahů mezi rostlinami a lidmi (potrava, léčivé byliny)

 • rozhovory o životním prostředí a způsobech jeho ochrany

 • zvířátka a jejich mláďátka

 • charakteristické rysy zvířat domácích a lesních, sledování návratu ptáků

 • příprava na svátky jara, velikonoční zvyky, tradice – tvořivost, estetika

 • změny v oblékání na jaře

 • pohybové činnosti, sport, význam zdravé výživy na jaře

 • střídání ročních období – charakteristika

 • práce na zahrádkách - předměty, pomůcky, stroje, činnosti, význam

 • vztah rodič – dítě, u zvířat – péče matky o své mládě, city, chování

 • vést děti k uvědomění si citového zázemí v rodině, úcta, láska, poděkování mamince

 • společná příprava dárečku, vystoupení k svátku matek

 • hovořit s dětmi o pracích na zahradě, nářadí, profese, materiály

   

  Kompetence k učení:

  odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

  Kompetence k řešení problémů:

  rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáţe mezi nimi volit

  Komunikativní kompetence

  ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku     

  Sociální a personální kompetence

  při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout

  Činnostní a občanské kompetence

svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

                                                                                         

Tematický celek:

Léto – skřítek Kapička

 

Záměry tematického celku: Osvojovat si sounáležitost s ostatním světem, seznamovat dětí s technickým pokrokem ve vývoji dopravních prostředků, hledání souvislostí mezi dopravou a životním prostředím.

 

Charakteristika tematického celku:

 • radostné prožívání svátku MDD

 • cestování, výlety, prázdniny-dopravní prostředky, chování na cestách, upozorňovat na nebezpečí vody, slunění

 • co potřebujeme na výlet

 • poznávání památek a významných míst v blízkém okolí

 • poznávání exotických zvířat, charakteristické rysy, potrava, původní výskyt, chování, zvláštní péče

 • povolání veterinář, ošetřovatel v zoo

 • rozloučení s budoucími školáky, hovořit s dětmi o budoucí škole

 • letní sporty

 • práce s encyklopedickými listy

 • nebezpečí hrozící v dopravních prostředcích

 • ochrana před sluncem (zrak, kůže) – zásady, přiměřené oblékání

 • výlety, procházky s rodinou, jak děti tráví s rodiči volný čas, co pro ně rodiče připravují, jak se jim věnují

 • charakter lesní přírody, počasí, změny v přírodě

 • co umí předškolák – čísla, písmena, podepsat se apod.

 • plán prázdnin – kam děti pojedou, činnosti o prázdninách

 • návštěva lesa, život v lese, ochrana a péče o les, význam

   

   

  Kompetence k učení:

  učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

  Kompetence k řešení problémů:

  chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

  Komunikativní kompetence:

  ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

  Sociální a personální kompetence

  spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

  Činnostní a občanské kompetence

chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

 

 

 

6.4. Práce s integrovanými bloky

 

     Každý měsíc má téma, které je rozpracováno do jednotlivých týdenních podtémat.

Podtémata se mohou volně měnit podle potřeby nebo situace.

     Uskutečnění vzdělání probíhá na základě nejrůznějších činností. Obsahem budou činnosti

ze života člověka, tradice, ale i podtémata vycházející ze složitého života společnosti a zájmu dětí. Hlavním úkolem učitelky je vybírat vhodné činnosti, připravovat prostředí a nabízet dítěti příležitost, jak poznávat, přemýšlet a chápat.

    Při práci budou uplatňovány specifické formy (individuální, skupinové a hromadné činnosti) a metody, zejména hra, metody názorné, praktické, prožitkové učení, kooperativní učení. Práce bude vycházet především z potřeb dětí.

 

7. Evaluační systém

  Předmětem evaluace jsou následující oblasti:

- naplňování cílů, které si škola stanovila (ŠVP, koncepce školy)

- výsledky vzdělávání

     Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy.

     Školní vzdělávací program bude pravidelně podrobován rozboru a kontrolován s třídními vzdělávacími programy a naopak. Toto hodnocení povede k zamyšlení a vytvoření nových cest ke zlepšení naší práce.

 

7.1 Evaluační procesy

 Zásady:

- uvědomovat si nedostatky, nalézat a pojmenovávat zejména to, co se nám nedaří

- odhalovat a konkrétně pojmenovávat příčiny, proč tomu tak je

- volit nové účinnější postupy, ty znovu zpětně ověřovat a následně vyhodnocovat

- neustále porovnávat s cíli, podmínkami, riziky

- dávat dětem prostor k hodnocení

- snažit se, aby nebyly hodnoceny děti, ale činnosti

- průběžně hodnotit všechny své činnosti

- sledovat individuální pokroky každého dítěte

- sledovat pokroky třídy jako celku

- do hodnocení zapojit i rodiče, zajímat se o jejich názory (anketa, dotazník)

- organizace vzdělávání tak, aby se učitelky překrývaly v nejvytíženějším programu, kde je  

   nejvíce ohrožena bezpečnost dětí (při pobytu venku)

- režim dne přizpůsobit i požadavkům rodičů (příchod do MŠ)

- podporovat a rozvíjet přátelské vzájemné vztahy mezi dětmi, dospělými

 

     Metody:

- pozorování, opakované pozorování

- rozhovor s dítětem, rozhovor s rodiči, konzultace s ostatními odborníky

- diskuze

- rozbor herních aktivit dítěte

- rozbor jazykových projevů (úroveň komunikace)

- rozbor, analýza prací – výtvorů dítěte (např. kresby, pracovních výrobků apod.)

- sociometrické metody (rozbor chování a jednání ve skupině, vztahy, postavení dítěte ve  

  skupině apod.)

- analýza vlastní pedagogické aktivity

 

7.2 Evaluační plán 

 

- hodnocení společně s dětmi - každý den (učitelky)

- sebehodnocení - 1x za rok (učitelky, ředitelka)  

- diagnostika dítěte – průběžně (učitelky)

- hodnocení ŠVP – 1x za rok (ředitelka, učitelky)

- hodnocení TVP – IB – 1x měsíčně (ředitelka, učitelka)

- hospitace – 1x za měsíc (ředitelka)

- výroční zpráva – 1x za rok (ředitelka, učitelky)

- každodenní pedagogický proces – denně (ústně mezi učitelkami)

 

 

7.3 Kritéria pro evaluaci

  Na základě evaluace vypracovat vlastní hodnocení školy, které bude podkladem pro inovaci školního kurikula na další období.

Hodnocení bude obsahovat tyto údaje:

- základní data o škole

- stanovené cíle a cíle rozvoje školy

- jaké výsledky byly zjištěny – co se podařilo

- jaké problémy se objevily – co se nedařilo

- jaká opatření budou přijata

 

Diagnostika dítěte – průběžně

     Stávající záznamy budeme průběžně doplňovat o další informace získané pozorováním, rozhovorem, cíleně shromažďovat výtvory, grafické projevy, pracovní listy,

vytvářet portfolio dítěte.

Budeme sledovat v souvislostech především tyto oblasti:

                               - motoriku

                               - návyky a dovednosti v samoobsluze

                               - sociální a emociální projevy

                               - práceschopnost

                               - poznávací schopnosti

                               - řečový rozvoj a vyjadřování                          

pokračování