Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní vzdělávací program

 

Motto: pohádka na jaře je ptačím hlasem

            pohádka v létě je zrajícím klasem

                            pohádka na podzim je zlatým listím stromů

                     pohádka v zimě nás vede k teplu domů

 

 

Školní vzdělávací program je dokument, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání dětí v konkrétní mateřské škole. Naše mateřská škola jej rozpracovává v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem a v souladu s obecně platnými právními předpisy. Využíváme všech dostupných metodických zdrojů. Program činnosti naší mateřské školy vychází z potřeb dětí, které do naší mateřské školy docházejí.
Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností a potřeb.
Děti si po celou dobu pobytu v mateřské škole hrají. Hrají si samy, s kamarády, s paní učitelkou. Hra, humor, zpěv, pohyb, cvičení, malování a mnoho další dětské „práce“ dělá naší školu tím, čím má být: prostředím ve kterém se všichni dobře cítí, jsou oceňovány, přijímány s pochopením a láskou. O takovou školu se snažíme a v takové chceme pracovat a žít.
Nabízíme kvalitní standardní i nadstandardní péči o všechny naše děti. Kdo má zájem, může se u nás ještě více rozvíjet v zájmových kroužcích: hudebně pohybovém kroužku, v kroužku aerobicu, ve výtvarném kroužku, ve školičce bruslení,plavání, práce dětí s počítačem , angličtina pro všechny věkové skupiny.

Spolupráce s rodiči se daří, ale budeme se snažit, aby byla ještě otevřenější.
Rovněž věříme, že i spolupráce s dalšími partnery ( př. ZŠ, ZŠU, SPC, PPP....) bude stále více neformální, otevřenější a nesena hlubším zájmem o předškolní výchovu vůbec.
Vstřícný a tvořivý pracovní kolektiv celé školy pokračuje v realizaci programu ve třídách.

Název našeho školního vzdělávacího programuje:

                                       „ Z pohádky do pohádky"


 Školní vzdělávací program " Z pohádky do pohádky" byl připraven na základě analýzy místních podmínek. Na školní vzdělávací program navazují plány ve třídách - třídní vzdělávací programy.
Třídní vzdělávací programy jsou flexibilní, lze je doplňovat a přizpůsobovat daným podmínkám. Vzdělávací program je plánován s respektováním potřeb a zálib dětí v rámci zvolených vzdělávacích témat. Je dbáno na navození psychického klidu a pohody ( ranní povídání, komunikativní kruh k rozvoji řeči a psychického uvolnění ). Organizace výchovně vzdělávacího procesu respektuje individuální a vývojově podmíněné potřeby dětí.

 

pokračování