Jdi na obsah Jdi na menu
 


návrh

28. 11. 2017

     
                                        Střednědobý výhled rozpočtu (v tis. Kč)     
     
                               rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022
NÁKLADY CELKEM     4037      4380        4561      4739       4923
spotřeba materiálu          335        340          345        350         360
spotřeba energie             500        500          500        500         500
opravy a udržování           60          80          100         100        100
ostatní služby                  212        220          240         240        243
osobní náklady              2827      3110        3266       3429      3600
odpisy dlouhod. majetku    10         10            10           10          10
náklady z dr. dl.majetku     93       120          100         110        110
ostatní náklady     
VÝNOSY CELKEM         4037     4380        4561       4739      4923
výnosy z prodeje služeb   410       448          453         458        463
výnosy z pronájmů     
příspěvek zřizovatele        780       802          822         832        840
dotace z jiných zdrojů     2847      3130        3286      3449       3620
čerpání fondů     
ostatní výnosy     
     
     
     
V Mariánských Lázních dne  28.11.2017     Hana Smetáková