Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Denní program činností.

 

Denní řád je dostatečně pružný, uplatňujeme individuální přístup při adaptaci nově přijatých dětí. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělání.
Ve třídě, kde jsou mladší děti, pomáhá v organizaci ( šatna, oběd, pobyt dětí venku, ukládání k odpočinku ) školnice.

Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu.

Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené pohybové aktivity.
Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých i velkých skupinách. Je uplatňován individuální přístup učitelky. Děti mají dostatek prostoru na hru, mají možnost dokončit ji, nebo se k ní později vrátit.

Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídách ( maximálně 28 ) , spojování dětí je minimalizováno.

Od 6.30 do 7.15 hod. se děti scházejí v jedné třídě, poté se rozcházejí do svých tříd ( Koťata, Medvíďata ).

Při rozcházení se děti v 15.30 opět scházejí v jedné třídě do rozchodu domů. Rodiče jsou dostatečně informováni viditelnou značkou.                                

Provoz MŠ je od 6.30 do 16.30  hod. Pracovní doba pedagogů je shodná s provozní dobou.

Dbáme na osobní soukromí dětí, umožňujeme jim uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně.

 

pokračování