Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí děti od jejich zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jim pověřené osobě.
Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu děti mimo území školy za bezpečnost nejvýše:
     a) dvaceti dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších tří let,
     b) patnácti dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 děti od dvou do tří let,
     c) dvanácti dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 postižené děti nebo 1 postižené 

         dítě a 1 dítě od  dvou  do tří let.


Bezpečnost dětí při pobytu venku je v našich podmínkách zajištěna překrýváním služeb pedagogů tak, aby vždy byly obě učitelky s dětmi venku.
Využíváme též pomoci provozního personálu.


Ředitelka školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (plavání, sáňkování, apod.) nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobou způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost děti (nejčastěji paní uklízečka a paní školnice).
Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupcem dítěte.
Je zajištěna bezpečnost dětí maximálním překrýváním obou učitelek, tzn. velkou část dne pracují  s dětmi obě učitelky.


V době realizace zájmových kroužku zodpovídá za děti, které se činností účastní vždy, vedoucí zájmového kroužku (učitelka), a to od doby převzetí dětí od třídní učitelky do doby jejich předání třídní učitelce.


 Budova mateřské školy je k zajištění bezpečnosti dětí zamykána. Kdokoliv přijde do MŠ  v tomto časovém rozmezí, musí použít zvonku a vyčkat příchodu personálu.

 

zpět